தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

நாட்டில் அதிகரித்த பணவீக்கம்

0 39

2023 நவம்பர் மாதத்தில், கொழும்பு நுகர்வோர் விலைச் சுட்டெண் படி பணவீக்கம் அதிகரித்துள்ளது.

கொழும்பு நுகர்வோர் விலைச் சுட்டெண்ணின் வருடாந்த புள்ளி மாற்றத்தால் அளவிடப்படும் மேற்பரப்பு பணவீக்கம், 2023 ஒக்டோபரில் பதிவான 1.5 சதவீதத்திலிருந்து 2023 நவம்பரில் 3.4 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளதாக மக்கள் தொகைமதிப்பு மற்றும் புள்ளிவிபரத் திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது.

இதற்கிடையில், வருடாந்திர புள்ளி அடிப்படையில் உணவுப் பணவீக்கம் 2023 ஒக்டோபரில் -5.2 சதவீதத்திலிருந்து 2023 நவம்பரில் -3.6 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது.

2023 ஒக்டோபரில் 4.9% ஆக இருந்த உணவு அல்லாத வகை பணவீக்கம் 2023 நவம்பர் மாதத்தில்6.8% ஆக அதிகரித்துள்ளது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.