தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

இன்றைய தங்க நிலவரம்

0 69

இலங்கையில் தங்கத்தின் விலையானது நேற்றைய தினத்துடன் ஒப்பிடுகையில் இன்று (08) ஆயிரம் ரூபாவினால் குறைந்துள்ளது.

எனினும் 22 கரட் தங்கத்தின் விலையில் சிறு அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

இலங்கை நகை வியாபாரிகள் சங்கம் வெளியிட்டுள்ள இன்றைய நாளுக்கான உத்தியோகப்பூர்வ தங்க விலையின்படி,

ஒரு பவுண் 24 கரட் தங்கம் 168,000 ரூபாய்

ஒரு பவுண் 22 கரட் தங்கம் 155,400 ரூபாய் ஆக காணப்படுகிறது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.