தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

இன்று வங்கிகளில் டாலரின் மதிப்பு

0 73

நேற்றைய தினத்தை விட இன்று (ஆகஸ்ட் 08) இலங்கையின் வர்த்தக வங்கிகளில் அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி சற்று குறைந்துள்ளது.

மக்கள் வங்கியில், அமெரிக்க டாலரின் கொள்முதல் மற்றும் விற்பனை விகிதங்கள் ரூ. 312. 39 முதல் ரூ. 313. 37 மற்றும் ரூ. 327.76 முதல் ரூ. முறையே 328.78.

கொமர்ஷல் வங்கியின் கூற்றுப்படி, அமெரிக்க டொலரின் கொள்வனவு வீதம் ரூ. 312.75 முதல் ரூ. 313.51, விற்பனை விகிதம் மாறாமல் ரூ. 328.

சம்பத் வங்கியில், அமெரிக்க டாலரின் கொள்முதல் மற்றும் விற்பனை விகிதங்கள் மாறாமல் ரூ. 316 மற்றும் ரூ. முறையே 328.

Leave A Reply

Your email address will not be published.