தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

வெளிநாட்டில் லொட்டரியில் இலங்கையர்களுக்கு அடித்த அதிர்ஷ்டம்

வெளிநாட்டில் லொட்டரியில் இலங்கையர்களுக்கு அடித்த அதிர்ஷ்டம்

அபுதாபி பிக் டிக்கெட் லொட்டரியில் இந்தியருக்கு மிகப்பெரிய பரிசு விழுந்துள்ள நிலையில் இலங்கையர்களும் கணிசமான பரிசுகளை