தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

நில்வளா கங்கையை அண்மித்து வௌ்ள அபாயம்

மக்கள் அவதானத்திற்கு – நில்வளா கங்கையை அண்மித்து வௌ்ள அபாயம்

அத்தனகளு ஓயா மற்றும் நில்வளா கங்கைகளை அண்மித்து வௌ்ளம் ஏற்படும் அபாயம் தொடர்ந்தும் நிலவுவதாக நீர்ப்பாசன திணைக்களம்