தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

சீனாவில் சாவோலோ சூறாவளி

சீனாவில் சாவோலோ சூறாவளி

சீனாவின் நிர்வாக ஆட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதியாக ஹாங்காங் அமைந்துள்ளது. ஹாங்காங்கின் குவாங்டாங் மாகாணத்தில் ஹுய்டாங் கவுன்டி