தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

சாரதிகள் அவதானத்திற்கு

சாரதிகள் அவதானத்திற்கு !!

நுவரெலியாவில் கடும் மழையுடன் பனிமூட்டம் காணப்படுவதால் வாகன சாரதிகள் மிகவும் அவதானமாக தங்களது வாகனங்களை செலுத்துமாறு போக்குவரத்து