தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

சர்வதேச கிரிக்கெட் பேரவை அறிவிப்பு

இலங்கை கிரிக்கெட் நிறுவனத்தின் உறுப்புரிமை இடைநிறுத்தம்: சர்வதேச கிரிக்கெட் பேரவை அறிவிப்பு

இலங்கை கிரிக்கெட் நிறுவனம் இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக சர்வதேச கிரிக்கெட் பேரவை அறிவித்துள்ளது. உடன் அமுலுக்கு வரும்