தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

இன்றைய டொலரின் பெறுமதி

இன்றைய டொலரின் பெறுமதி

நேற்றுடன் ஒப்பிடுகையில், இன்றையதினம் அமெரிக்க டொலரின் பெறுமதி மேலும் அதிகரித்துள்ளது. இந்தநிலையில், இலங்கை மத்திய

இன்றைய டொலரின் பெறுமதி

அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி இன்றையதினம் நிலையானதாக பதிவாகியுள்ளது. அந்தவகையில், மக்கள் வங்கியில்-

இன்றைய டொலரின் பெறுமதி

இன்று வெள்ளிக்கிழமை (நவம்பர் 24) மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதத்தின் அடிப்படையில் அமெரிக்க டொலரின்

இன்றைய டொலரின் பெறுமதி

இன்று வியாழக்கிழமை (நவம்பர் 16) மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதத்தின் அடிப்படையில் அமெரிக்க டொலரின் கொள்வனவு விலை

இன்றைய டொலரின் பெறுமதி

இலங்கை மத்திய வங்கி இன்றைய தினம் வெள்ளிக்கிழமை (10) வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதத்தின் அடிப்படையில் அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை

இன்றைய டொலரின் பெறுமதி

இன்றையதினம் அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி திடீரென உயர்வடைந்துள்ளது இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள