தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

இன்றைய டொலரின் பெறுமதி

இன்றைய டொலரின் பெறுமதி

இன்று மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதத்தின் அடிப்படையில் அமெரிக்க டொலரின் கொள்வனவு விலை ரூபா 318.9021 ஆகவும் விற்பனை

இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்

இலங்கையில் உள்ள வர்த்தக வங்கிகளில் நேற்றைய தினத்துடன் ஒப்பிடுகையில் இன்று (29) அமெரிக்க டெலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி

இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்

கடந்த வெள்ளிக்கிழமையுடன் ஒப்பிடுகையில் இன்று (ஆகஸ்ட் 28) அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி சற்று குறைந்துள்ளதாக

இன்றைய டொலர் பெறுமதி

நேற்றைய தினத்தை விட இன்று (ஆகஸ்ட் 10) இலங்கையில் உள்ள வர்த்தக வங்கிகளில் அமெரிக்க டொலருக்கு எதிராக இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி சற்று

இன்றைய டொலர் பெறுமதி

நேற்றைய தினத்தை விட இன்று (ஆகஸ்ட் 09) அமெரிக்க டொலருக்கு எதிராக இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி சற்று அதிகரித்துள்ளதாக இலங்கை மத்திய

இன்றைய டொலரின் பெறுமதி

நேற்றைய தினத்தை விட இன்று (ஆகஸ்ட் 04) இலங்கையின் வர்த்தக வங்கிகளில் அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி