தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

இந்தியக் கடற்படைக் கப்பல்

இந்தியக் கடற்படைக் கப்பல் கஞ்சர், திருகோணமலைக்கு விஜயம் 

இந்தியாவில் அதி நவீன வசதிகளுடன் தயாரிக்கப்பட்ட ஏவுகணை தாங்கி இந்திய கடற்படைக் கப்பல் கஞ்சர் 2023 ஜூலை 29 முதல் 31 ஆம் திகதி வரை