தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

சாரதிகள் அவதானத்திற்கு !!

நுவரெலியாவில் கடும் மழையுடன் பனிமூட்டம் காணப்படுவதால் வாகன சாரதிகள் மிகவும் அவதானமாக தங்களது வாகனங்களை செலுத்துமாறு போக்குவரத்து

லிபியாவில் உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களுக்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டம்

லிபியாவின் கிழக்கு நகரான டர்னாவில் நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களுக்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தியுள்ளனர்.