தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Category

கட்டுரைகள்

கைக்கடிகாரத்தை ஏன் இடது கையில் கட்டுகிறோம் தெரியுமா..? வாங்க பாக்கலாம்….

நேரம் என்பது தான் இந்த உலகத்திலேயே விலைமதிப்பற்றதாக கருதப்படுகிறது. பொருட்களை கூட எப்போது வேண்டுமானாலும் வாங்க இயலும். அனால் போன

இன்றைய சிந்தனை துளிகள்

கவலையை தீர்க்க வேண்டும்என்றால்.. அதன் ஆணி வேரைகண்டுபிடிக்க வேண்டும்.! பேச வேண்டிய நேரத்தில் மட்டும்பேசினால்.. உங்கள்

இன்றைய சிந்தனை துளிகள்

எண்ணங்கள் என்னும்மந்திர சாவியை சரியாகபயன்படுத்தினால்.. திறக்காதகதவுகளையும் திறக்க முடியும்.! அடுத்தவரை குறை சொல்வதைநிறுத்தும்

இன்றைய சிந்தனை துளிகள்

01. கவலையை தீர்க்க வேண்டும்என்றால்.. அதன் ஆணி வேரைகண்டுபிடிக்க வேண்டும்.! 02. பேச வேண்டிய நேரத்தில் மட்டும்பேசினால். உங்கள்