தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Category

ஆன்மீகம்

இன்றைய ராசி பலன்

மேஷம் ராசி பலன் மேஷம் ராசி அன்பர்களுக்கு இன்று உங்களின் குடும்பம் மற்றும் பணியிடத்தில் மற்றவர்களின் அறிவுரை, ஆலோசனைகளை

இன்றைய ராசி பலன்

மேஷம் ராசி பலன் மேஷம் ராசி அன்பர்களுக்கு இன்று சாதகமான நாளாக இருக்கும். மூன்றாம் இடத்தில் இருக்க கூடிய சந்திர பகவானால்

இன்றைய ராசி பலன்

மேஷம் ராசி பலன் மேஷம் ராசி அன்பர்களுக்கு இன்று சந்திரன் ராசியிலேயே இருப்பதால் உங்களுக்கு பல அற்புத பலன்கள் கிடைக்கும்.

இன்றைய ராசி பலன்

மேஷம் ராசி பலன் மேஷம் ராசி அன்பர்களுக்கு இன்று சந்திரன் உங்கள் ராசியில் குருவுடன் சேர்ந்து இருப்பதால் குரு சந்திர யோகம்

இன்றைய ராசி பலன்

மேஷம் ராசி பலன் மேஷம் ராசி அன்பர்களுக்கு இன்று நாள் முழுவதும் திருப்தியான நாளாக இருக்கும். அலைச்சல்கள் அதிகமாக

இன்றைய ராசி பலன்

மேஷம் ராசி பலன் மேஷம் ராசி அன்பர்களுக்கு இன்று பிரதோஷ தினத்தில் நல்ல செய்திகள் காத்திருக்கிறது. ஒரு சிலருக்கு குழந்தை

இன்றைய ராசி பலன்

மேஷம் ராசி பலன் மேஷம் ராசி அன்பர்களுக்கு இன்று இன்று வியாபாரம் சார்ந்த விஷயங்களில் லாபம் கிடைக்கும். வழக்குகள், விசாரணைகள்

இன்றைய ராசி பலன்

மேஷம் ராசி பலன் மேஷம் ராசி அன்பர்களுக்கு இன்று அரசு தொடர்பான வேலைகள் சிறப்பாக நிறைவடையும். நீங்கள் கௌரவிக்கப்பட

இன்றைய ராசி பலன்

மேஷம் ராசி பலன் மேஷம் ராசி அன்பர்களுக்கு இன்று உங்களின் கோபத்தை கட்டுப்படுத்தி நிதானமாக செயல்பட வேண்டிய நாள். கோபத்தால்

இன்றைய ராசி பலன்

மேஷம் ராசி பலன் மேஷம் ராசி அன்பர்களுக்கு இன்று சந்திர பகவானின் சஞ்சாரம் உங்களுக்கு லாபத்தை அதிகரிக்கும். இன்று