தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

பொது விடுமுறை நாட்களை அறிவிக்கும் விசேட வர்த்தமானி

0 76

2024ஆம் ஆண்டு அரசாங்கத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பொது விடுமுறை நாட்களை அறிவிக்கும் விசேட வர்த்தமானி அறிவிப்பை பொதுநிர்வாக, உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சு வெளியிட்டுள்ளது.

அதன்படி, 2024ல் அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பொது விடுமுறை நாட்களின் எண்ணிக்கை 25 ஆகும்.

உலகில் அதிக பொது விடுமுறை நாட்களைக் கொண்ட நாடுகளில் இலங்கை நான்காவது இடத்தில் உள்ளது.

உலகில் உள்ள 190 க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் இலங்கை ஒவ்வொரு வருடமும் நான்காவது இடத்தில் உள்ள அதே நேரத்தில் மியான்மர் முதலிடத்தில் உள்ளது.

மியான்மரில் உள்ள பொது விடுமுறை நாட்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்திரண்டு ஆகும்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.