தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

புதிய SLT தலைவர் ஏழு முயற்சிகளை முன்மொழிந்துள்ளார்

0 91

புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட ஸ்ரீலங்கா டெலிகொம் (SLT) தலைவர் Reyaz Mihular ஏழு புதிய நிர்வாக உத்திகள் மற்றும் எதிர்கால நிர்வாக முயற்சிகளை ஸ்ரீலங்கா டெலிகொம்-மொபிடெல் வாரியம் பட்டியலிட்டுள்ளார்.

டெய்லி எஃப்டி படி, SLT- மொபிடெல் குழுமத்தின் ஊழியர்களுக்கு ஒரு குறிப்பில், மிஹுலர் நிறுவனம் முன்னோக்கிச் செல்ல விரும்பும் வழியை கோடிட்டுக் காட்டியது.

ஊழியர்களுக்கு அவர் அனுப்பிய செய்தியில், மிஹுலர் தான் ஒரு நிர்வாகமற்ற தலைவர் என்றும், நிறுவனத்தின் கட்டுரைகளில் கூறப்பட்டுள்ளபடி நிறுவனத்தின் விதிகளுக்கு முழுமையாக இணங்குவதே அவரது பங்கு என்றும் வலியுறுத்தினார்.

வாரியத்தால் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள ஏழு புதிய மேலாண்மை உத்திகள் மற்றும் நிர்வாக முயற்சிகள் பின்வருமாறு;

SLT-Mobitel இன் முகாமைத்துவமானது பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரி ஜானக அபேசிங்க மற்றும் அவரது முகாமைத்துவக் குழுவின் கைகளில் தங்கியிருக்கும் மேலும் SLT-Mobitel இன் செயற்பாட்டு நடவடிக்கைகளில் நானோ எனது சக பணிப்பாளர்களோ எந்த வகையிலும் ஈடுபடமாட்டோம்.

  1. ஒரு வாரியமாக, பார்வை, பணி மற்றும் நோக்கம் ஆகியவற்றுடன் இணைந்த ஒரு மூலோபாயத்தை நாங்கள் அமைப்போம்; மேலாண்மைக் குழுவிற்கான இலக்குகள் மற்றும் KPIகள் (முக்கிய செயல்திறன் குறிகாட்டிகள்), காசோலைகள் மற்றும் இருப்புநிலைகள் மற்றும் அவற்றின் செயல்திறன் ஆகியவை உன்னிப்பாகக் கண்காணிக்கப்பட்டு அவற்றிற்கு எதிராக அளவிடப்பட்டு, பொருத்தமான இடங்களில் வெகுமதி அளிக்கப்படும். முக்கியமானது, அளவிடக்கூடிய விளைவுகளுடன் செயல்திறன் கலாச்சாரத்தை வளர்க்க வாரியம் விரும்புகிறது.
  2. ரேஞ்ச் ரோவரை விற்க நிர்வாகத்தால் அவசர நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும், கிட்டத்தட்ட ரூ. பிப்ரவரி 2021 இல் நிறுவனத்திற்கு சிறந்த மதிப்பைப் பெற வெளிப்படையான செயல்பாட்டில் 71 மில்லியன். தலைவர் மற்றும்/அல்லது இயக்குநர்கள் உத்தியோகபூர்வ கூட்டங்கள்/பணிகளில் கலந்துகொள்ள வேண்டியிருக்கும் போதெல்லாம், தேவையின் அடிப்படையில் ஒரு நிறுவன வாகனம் வழங்கப்படும்.
  3. தற்போதைய தலைவர் அலுவலகம் இயக்குநர்கள் சந்திப்பு அறையாக மாற்றப்படும்.
  4. தலைவர் அலுவலகம் மற்றும் பிற இயக்குநர்களுக்கு வரும் அனைத்து தகவல்தொடர்புகளையும் கையாள்வதற்கு ஒரு (1) செயலாளர் (தற்போது தலைவருக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள 6 பணியாளர்களுக்கு மாறாக) இருப்பார். அனைத்து பணிப்பாளர்களுக்கான நிர்வாக விடயங்கள் கம்பனி செயலாளர் மகேஷ் அத்துகோரலவினால் கையாளப்படும்.
  5. தலைவருக்கு தேவையான பாதுகாப்பு இருக்காது
  6. மற்ற இயக்குநர்களைப் போல, நான் மற்றும்/அல்லது SLT-Mobitel உடன் பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்ளும் எனது குடும்பத்தினர் சம்பந்தப்பட்ட ஆர்வங்கள் இருந்தால், எந்தத் தொடர்பு, தகவல் பெறுதல் அல்லது முடிவுகளில் ஈடுபடமாட்டேன். நாட்டின் ஒழுங்குமுறைத் தேவைகளின்படி எனது இயக்குநர் பதவிகளை அறிவித்துள்ளேன், மேலும் இது நிறுவன செயலாளரால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
Leave A Reply

Your email address will not be published.