தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

பாராளுமன்ற அமர்வு (🔴LIVE)

0 70

பாராளுமன்றத்தில் ஏற்பட்ட அமைதியின்மையின் காரணமாக, சபை அமர்வு 10 நிமிடங்களுக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனை பிரதி சபாநாயகர் அஜித் ராஜபக்ஷ சற்று முன் (23) சபையில் அறிவித்தார். 

Leave A Reply

Your email address will not be published.