தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

தாயே, இங்கு சொர்க்கத்தில் நிறைய பறவைகள் உள்ளன

0 81

தாயே, இங்கு சொர்க்கத்தில் நிறைய பறவைகள் உள்ளன

நான் ஒவ்வொரு முறையும், யாரிடமாவது நீங்கள் எங்கிருந்து வந்தீர்கள், என்று கேட்கும் போது

அவர்கள் என்னிடம் சொல்கிறார்கள், நாங்கள் இங்கே புதியவர்கள், காசாவிலிருந்து வருகிறோம் என்று

இங்கே நிறைய சொர்க்கப் பறவைகள் தாயே..

என்னிடம் யாராவது, நான் எங்கிருந்து  வந்தேன் என்று கேட்டாள், நானும் சொல்கிறேன் நான் காசாவில் இருந்து வந்தவன் என்று தாயே.

Leave A Reply

Your email address will not be published.