தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

இன்றைய பாராளுமன்ற அமர்வு ஆரம்பம் (🔴LIVE)

0 66

பாராளுமன்ற அமர்வு சற்று முன் (24) ஆரம்பமாகியது. மு.ப. 10.30 மணி வரை வாய்மூல விடைக்கான கேள்வி நேரம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

அதனையடுத்து, மு.ப 10.30 மணிக்கு அத்தியாவசிய பொதுச் சேவைகள் சட்டத்தின் கீழ் தீர்மானம் விவாதமின்றி அங்கீகரிக்கப்படவுள்ளது.

அதனையடுத்து, மு.ப 10.30 மணி முதல் பி.ப. 5.30 மணி வரை எதிர்க் கட்சியினால் கொண்டுவரப்படும் பிரேரணைக்கு அமைய ‘இலங்கை கிரிகெட்’ தொடர்பான ஒத்திவைப்பு விவாதம் நடைபெறும்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.