தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்

0 71

நேற்றைய தினத்துடன் ஒப்பிடுகையில் இலங்கையில் உள்ள வர்த்தக வங்கிகளில் அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபா இன்று (25) நிலையாக உள்ளது.

மக்கள் வங்கியில், அமெரிக்க டாலரின் வாங்குதல் மற்றும் விற்பனை விகிதங்கள் மாறாமல் ரூ. 315.56 மற்றும் ரூ. முறையே 330.38.

கொமர்ஷல் வங்கியின் கூற்றுப்படி, அமெரிக்க டாலரின் கொள்முதல் விகிதம் ரூ. 315. 70 முதல் ரூ. 314.73 மற்றும் விற்பனை விலை மாற்றமின்றி ரூ. 328.

சம்பத் வங்கியில், அமெரிக்க டாலரின் கொள்முதல் மற்றும் விற்பனை விகிதங்கள் மாறாமல் ரூ. 317 மற்றும் ரூ. முறையே 32

Leave A Reply

Your email address will not be published.