தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

இன்றைய தங்க நிலவரம்

0 32

கடந்த மாதங்களில் 22 கரட் தங்கப் பவுண் ஒன்று வரலாறு காணாத வகையில் உயர்ந்து 200,000 ரூபாவை எட்டியிருந்தது.

எனினும், அடுத்து வந்த சில நாட்களில் 20 தொடக்கம் 40 ஆயிரம் ரூபாவால் இலங்கையில் தங்கத்தின் விலை குறைவடைந்து தற்போது 160,000 என்பதை அண்மித்த விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகின்றது. 

24 கரட் 1 கிராம் ரூபாய்  22,050.00
 24 கரட் கிராம் (1பவுன் )  ரூபாய் 176,400.00
22 கரட்  1 கிராம்  ரூபாய்  20,220.00
 22 கரட்8 கிராம் (1 பவுன்) ரூபாய் 161,700.00
21 கரட் 1 கிராம் ரூபாய் 19,300.00
21 கரட்8 கிராம் (1 பவுன்) ரூபாய் 54,350.00
Leave A Reply

Your email address will not be published.