தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

இன்றைய டொலர் பெறுமதி

0 80

நேற்றைய தினத்தை விட இன்று (ஆகஸ்ட் 10) இலங்கையில் உள்ள வர்த்தக வங்கிகளில் அமெரிக்க டொலருக்கு எதிராக இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி சற்று அதிகரித்துள்ளது.

மக்கள் வங்கியில், அமெரிக்க டாலரின் கொள்முதல் மற்றும் விற்பனை விகிதங்கள் ரூ. 312. 39 முதல் ரூ. 311. 42 மற்றும் ரூ. 327.76 முதல் ரூ. முறையே 326.74.

கொமர்ஷல் வங்கியின் கூற்றுப்படி, அமெரிக்க டாலரின் கொள்முதல் விகிதம் ரூ.310.77ல் இருந்து ரூ. 309.78, விற்பனை விகிதம் ரூ. இருந்து குறைந்துள்ளது. 326 முதல் ரூ. 325.

சம்பத் வங்கியில், அமெரிக்க டாலரின் கொள்முதல் மற்றும் விற்பனை விலைகள் ரூ. 315 முதல் ரூ. 314 மற்றும் ரூ.327 முதல் ரூ. முறையே 326.

Leave A Reply

Your email address will not be published.