தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

இன்றைய டொலரின் பெறுமதி

0 56

மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகித படி,

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் இன்றைய விற்பனை பெறுமதி ரூபாய் 364.35 சதம்

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் இன்றைய கொள்வனவு பெறுமதி ரூபாய் 354.40 சதமாகும்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.