தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

இன்றைய டொலரின் பெறுமதி

0 79

நேற்றையதை விட இன்று (ஜூலை 28) இலங்கையில் உள்ள வர்த்தக வங்கிகளில் அமெரிக்க டாலருக்கு எதிராக இலங்கை ரூபாயின் மதிப்பு நிலையானதாக உள்ளது.

மக்கள் வங்கியில், அமெரிக்க டாலரின் வாங்குதல் மற்றும் விற்பனை விகிதங்கள் மாறாமல் ரூ. 321.15 மற்றும் ரூ. முறையே 336.95.

கொமர்ஷல் வங்கியின் கூற்றுப்படி, அமெரிக்க டாலரின் கொள்முதல் விகிதம் ரூ. 323.41 முதல் ரூ. 321.66 ஆகவும், விற்பனை விலையும் ரூ. 334 முதல் ரூ. 333.

சம்பத் வங்கியில், அமெரிக்க டாலரின் கொள்முதல் மற்றும் விற்பனை விகிதங்கள் மாறாமல் ரூ. 324 மற்றும் ரூ. முறையே 334.

Leave A Reply

Your email address will not be published.