தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

இன்றைய டொலரின் பெறுமதி

0 53

இன்று இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதங்களின்படி

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி  316.30 சதம்

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் விற்பனை பெறுமதி  330.29 சதம்  இந்த மாற்றம் பதிவாகியுள்ளது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.