தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

இன்றைய டொலரின் பெறுமதி

0 74

இன்று வெள்ளிக்கிழமை (நவம்பர் 24) மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று  விகிதத்தின் அடிப்படையில்  அமெரிக்க டொலரின் கொள்வனவு விலை ரூபா 323.5585 ஆகவும் விற்பனை விலை ரூபா 333.7448 ஆகவும் பதிவாகியுள்ளமை  குறிப்பிடத்தக்கது.

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு

,

Leave A Reply

Your email address will not be published.