தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

EPF வட்டி வீதம்

EPF வட்டி வீதம் தொடர்பில் ஜனாதிபதி தலைமையில் கூடிய அமைச்சரவை முடிவு 

ஊழியர் சேமலாப நிதிய சட்டத்தில் திருத்தத்தை ஏற்படுத்த ஜனாதிபதி தலைமையில் கூடிய அமைச்சரவை முடிவு செய்துள்ளது. இதன்படி ஊழியர்