தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

8 மாத கர்ப்பிணியும் சிசு ஒன்றும் மரணம்

இரட்டை குழந்தைகளை பிரசவிக்க தயாராக இருந்த 8 மாத கர்ப்பிணியும் சிசு ஒன்றும் மரணம் !!

மூதூர் இக்பால் வீதியைச் சேர்ந்த எம்.ஏ.பஸ்மினா (33வயது) இரட்டை குழந்தைகளை பிரசவிக்க தயாராக இருந்த 8 மாத இளம் கர்பிணித்தாயாவார்.