தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

7 மாவட்டங்களுக்கான மண்சரிவு அபாய எச்சரிக்கை நீடிப்பு

மண்சரிவு அபாய எச்சரிக்கை

மூன்று மாவட்டங்களுக்கு தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மண்சரிவு அபாய எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. கொழும்பு மாவட்டத்தின் சீதாவக்கை