தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

31சிறுமிகள் பாலியல் துஷ்பிரயோகம்

31 நாட்களில் 16 வயதுக்குட்பட்ட 131சிறுமிகள் பாலியல் துஷ்பிரயோகம் – 10 பேர் கர்ப்பம்

நாட்டில் கடந்த ஒக்டோபர் மாத்தில் மாத்திரம் 16 வயதுக்குட்பட்ட 131 சிறுமிகள் பாலியல் துஷ்பிரயோகத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளதாக