தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

300000 ரூபாய் பெறுமதியான பொருட்கள் திருட்டு

வர்த்தக நிலையத்தில் 300,000 ரூபாய் பெறுமதியான பொருட்கள் திருட்டு

நல்லதண்ணி நகருக்கு செல்லும் பிரதான வீதியில் உள்ள வர்த்தக நிலையத்தில் சுமார் மூன்று இலட்சம் ரூபாய் பெறுமதியான பொருட்கள் திருட்டு