தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

238.5 மில்லியன் பணத்தாள்கள்

கடந்த வருடம் முற்றாக அழிக்கப்பட்ட 238.5 மில்லியன் பணத்தாள்கள்

ரூபாய் 207.3 பில்லியன் பெறுமதியான 238.5 மில்லியன் சிதைக்கப்பட்ட அல்லது சேதமடைந்த பணத்தாள்கள் கடந்த வருடம் முற்றாக அழிக்கப்பட்டதாக