தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

119 பொலிஸ் அவசர பிரிவு

119 பொலிஸ் அவசர பிரிவுக்கு தவறான தகவல்களை வழங்கும் நபர்கள் தொடர்பில் கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை

119 தொலைபேசி இலக்கத்தை தவறான முறையில்‌பயன்படுத்தி உண்மைக்குப்புறம்பான முறைப்பாடுகளை வழங்குவதை அவதானிக்க முடிவதாகவும் அவ்வாறோனோர்