தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

11757 ஏக்கர் நெற்செய்கை அழிவு

11,757 ஏக்கர் நெற்செய்கை அழிவு

தொடர்ச்சியாக பெய்துவரும் கடும் மழையினால் வான் கதவுகள் திறக்கப்பட்டமை மற்றும் வெள்ளம் காரணமாக புத்தளம் மாவட்டத்தில் 11,586 பேர்