தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

ஸ்ரீலங்கன் விமான சேவை

கொழும்பு – லாகூருக்கு நான்காக  அதிகரித்துள்ள ஸ்ரீலங்கன் விமான சேவை

கொழும்பு மற்றும் பாகிஸ்தானின் லாகூருக்கு இடையே வாராந்த விமான சேவைகளின் எண்ணிக்கையை ஸ்ரீலங்கன் விமான சேவை நான்காக