தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ்

மீண்டும் கொழும்பில் இருந்து ஜித்தாவுக்கான நேரடி விமான சேவையை ஆரம்பம்

ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ் கொழும்பில் இருந்து ஜித்தாவுக்கான நேரடி விமான சேவையை மீண்டும் ஆரம்பித்துள்ளது. இதன் மூலம் செவ்வாய், புதன்