தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

வெளிநாட்டு இராஜதந்திரிகளும் எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் சந்திப்பு

இலங்கை விவகாரங்கள் குறித்து 12 வெளிநாட்டு இராஜதந்திரிகளும் எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் சந்திப்பு

எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச உள்ளிட்ட குழுவினர், இலங்கையை தளமாகக் கொண்ட பன்னிரண்டு (12) வெளிநாட்டு இராஜதந்திரிகளை