தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

வீதியில் கவிழ்ந்த பாரிய கல் – போக்குவரத்து தடை

வீதியில் கவிழ்ந்த பாரிய கல் – போக்குவரத்து தடை

பதுளை - கொழும்பு பிரதான வீதி சீலகம பிரதேசத்தில் போக்குவரத்து தொடர்ந்து தடைப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. அந்த வீதியில்