தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

விண்கலம்

சூரியனை ஆய்வு செய்ய.. விண்ணில் பாய்ந்தது ஆதித்யா எல்1 விண்கலம்!

நிலவின் தென் துருவ பகுதியை ஆராய அனுப்பப்பட்ட சந்திரயான் 3 லேண்டர் வெற்றிகரமாக தரையிறங்கிய நிலையில், சூரியனை ஆராய்வதற்கும் ஆதித்யா