தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

வவுனியா சிறைச்சாலை

14 நாட்களுக்கு முடக்கப்பட்ட வவுனியா சிறைச்சாலை

வவுனியா சிறைச்சாலையில் உள்ள கைதிகளுக்கு சின்னம்மை நோய் ஏற்பட்டுள்ளமையால் சிறைச்சாலை 14 நாட்களுக்கு முடக்கப்பட்டுள்ளதுடன், கைதிகளை