தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

வளிமண்டலவியல் திணைக்களம்

இன்று வெப்பமான காலநிலை நிலவக்கூடும் – வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் 

இலங்கையின் பல்வேறு பகுதிகளில் இன்று (25) வெப்பமான காலநிலை நிலவக்கூடுமென வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் எச்சரித்துள்ளது. வடமத்திய