தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

வரவு – செலவுத் திட்டம் 2024

வரவு – செலவுத் திட்டம் 2024: குறைந்த வருமானம் பெறுவோரிடம் வாடகை பெறுவது நிறுத்தப்படும்

2024ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவுத் திட்டத்தை முன்வைத்து உரையாற்றிய ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க, குறைந்த வருமானம் பெறும்