தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

வரவு – செலவுத் திட்டம் 2024

வரவு – செலவுத் திட்டம் 2024: கட்டமைப்புக்கு வெளியே எந்த திட்டத்திற்கும் நிதி ஒதுக்கீடு இல்லை

அபிவிருத்தித் திட்டங்களுக்கு அனுமதி பெறுவதற்கு புதிய பொறிமுறை ஒன்றை அறிமுகம் செய்யவும், புதிய திட்டங்கள் தொடர்பில் மீளாய்வு

வரவு – செலவுத் திட்டம் 2024: 6மாதங்களுக்கு ஒரு முறை அஸ்வெசும பட்டியல் மதிப்பாய்வு

கடந்த வருடங்களில் சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டங்களுக்காக செலவிடப்பட்ட தொகை 60 பில்லியன் ரூபாவாக இருந்த போதிலும், 2024ஆம் ஆண்டில் அது