தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

வரவு – செலவுத் திட்டம் 2024:

வரவு – செலவுத் திட்டம் 2024: யாழ்ப்பாணத்தில் நிலவும் தண்ணீர் பிரச்சினைக்கு தீர்வு

யாழ்ப்பாணத்தில் நிலவும் தண்ணீர் பிரச்சினைக்கு தீர்வு. அதற்கான அடிப்படை பணிகளுக்காக 250 மில்லியன் ரூபாய். வடக்கு, கிழக்கு