தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

வடமேல் மாகாண மக்களுக்கு காட்டு யானை சேத இழப்பீடு இரண்டரை மில்லியன் ரூபா

வடமேல் மாகாண மக்களுக்கு காட்டு யானை சேத இழப்பீடு இரண்டரை மில்லியன் ரூபா

காட்டு யானைகளினால் கடந்த 8 மாதங்களில் வடமேல் மாகாண மக்களுக்கு ஏற்பட்ட சேதங்களுக்கு இழப்பீடாக இரண்டரை மில்லியன் ரூபாவிற்கும்