தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

லிப்டன் சுற்றுவட்டத்திற்கு அருகில் பதற்றம்

லிப்டன் சுற்றுவட்டத்திற்கு அருகில் பதற்றம்

கொழும்பு லிப்டன் சுற்றுவட்டத்திற்கு அருகில் அனைத்து  பல்கலைக்கழக மாணவர் சம்மேளனத்தின் (IUSF) ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களை கலைக்க பொலிஸார்