தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

யாழிற்கு விஜயமான இலங்கைக்கான தூதுவர்கள்

யாழிற்கு விஜயமான வெளிநாட்டு இலங்கை தூதுவர்கள்

சுவிட்சர்லாந்தின் தூதுவர் சிறி வால்ட், ஜப்பான் தூதுவர் ஹிடேகி மிசுகோஷி மற்றும் தென்னாபிரிக்காவின் உயர் ஸ்தானிகர் சடைல் ஷால்க்