தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

யானை தாக்கி ஒருவர் மரணம்

யானை தாக்கி ஒருவர் மரணம்

கந்தகெட்டிய பகுதியைச் சேர்ந்த நபர் ஒருவர் உமாஓய ஆற்றில் மீன் பிடிக்க தனது நண்பர்களுடன் சென்று மீண்டும் வீடு திரும்பும்.போது