தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

மூன்று மாணவர்களினால் கடுமையாகத் தாக்கப்பட்ட மாணவன்

மூன்று மாணவர்களினால் கடுமையாகத் தாக்கப்பட்ட மாணவன்

கஹவத்தை மத்திய மகா வித்தியாலயத்தின் ஒன்பதாம் தரத்தில் கல்வி கற்கும் மாணவன் ஒருவர் அதே பாடசாலையைச் சேர்ந்த மேலும் மூன்று