தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

முன்னாள் பிரதியமைச்சர் நிஷாந்த முத்துஹெட்டிகமவுக்கு விளக்கமறியல்

முன்னாள் பிரதியமைச்சர் நிஷாந்த முத்துஹெட்டிகமவுக்கு விளக்கமறியல்

போலியான இலக்கத் தகடு பொருத்தப்பட்ட வாகனத்தை வைத்திருந்த குற்றச்சாட்டின் பேரில் காலி மாவட்ட முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினரும்