தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

முட்டை விலையில் அதிகரிப்பு ஏற்படாது

முட்டை விலையில் அதிகரிப்பு ஏற்படாது – நளின் பெர்னாண்டோ

பண்டிகைக் காலத்தில் முட்டை விலையில் அதிகரிப்பு ஏற்படாது என வர்த்தக அமைச்சர் நளின் பெர்னாண்டோ தெரிவித்துள்ளார். ஜனாதிபதி